Leader français des systèmes embarqués de prévention des risques/////////French leader in onboard risk prevention systems/////////Der französische Marktführer von Bordsystemen zur Risikoprävention/////////Francuski lider pokładowych systemów zapobiegania ryzyku/////////Líder francés en sistemas de prevención de riesgos a bordo/////////

INFORMACJE PRAWNE

Właściciel strony
DERISYS – 29 rue d’Autun 71150 MONTCENIS – Francja

Osoba odpowiedzialna za publikację
Patrick Petit

Design i Wykonanie
CREAGENE – 11 place de l’eglise – 71640 GIVRY

Strona www
Absolute Drone & Création – 11 place de l’eglise – 71640 GIVRY

Hosting
AMEN SASU, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris

kontakt z tą firmą hostingową pod adresem https://www.amen.fr/

Własność intelektualna
Jakiekolwiek nieuprawnione reprodukowanie lub rozpowszechnianie całości lub części informacji z tej strony jest zabronione. Jej zawartość jest do użytku prywatnego, nie zbiorowego. Kodeks
własności intelektualnej zgodnie z artykułem L.122-5.2º i 3ºa zezwala jedynie na „kopiowanie lub powielanie wyłącznie do użytku prywatnego osoby kopiującej, a nie do użytku zbiorowego” oraz na analizy i krótkie cytaty dla przykładu czy zobrazowana, natomiast „ jakiekolwiek przedstawienie lub całkowite/częściowe skopiowanie dokonane bez zgody autora lub osób uprawnionych jest bezprawne” (art. L.122-4). To przedstawienie lub skopiowanie, w jakiejkolwiek formie stanowić będzie plagiat podlegający karze przewidzianej w artykułach L.335-2 i kolejnych Kodeksu własności intelektualnej.

Przetwarzanie danych i swobody publiczne (CNIL)
Użytkownicy, którzy pozostawili na stronie informacje ze swoimi danymi mogą żądać przekazania informacji o tych danych od administratora strony oraz zażądać ich sprostowania zgodnie z francuską ustawą Nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978r. dotyczącą przetwarzania danych, systemów komputerowych i swobód publicznych. Mogą dochodzić swych praw wysyłając pismo do: DERISYS – 29 rue d’Autun 71150 MONTCENIS – Francja

Marka, logo, znaki graficzne hiperłącza
Jakiekolwiek użycie nazw marek, znaków graficznych, logo z tej strony jest zabronione bez zgody DERISYS. Podobnie jakiekolwiek hiperłącze przekierowujące na tę stronę wymaga wcześniejszej zgody naszego przedsiębiorstwa.

Poufność / odmowa cookies
Mogą państwo wyrazić zgodę lub odmowę odnośnie cookies konfigurując swoją przeglądarkę (dezaktywacja całości lub części cookies – cf. instrukcja przeglądarki Web lub funkcje pomocnicze) Dezaktywacja cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych usług, z którymi cookies są powiązane. Nie przeszkadza ona jednak w dostępie do niezastrzeżonych przestrzeni tej strony. Ponadto zachowujemy ślad połączenia z naszymi stronami, a zwłaszcza ich pochodzenie. Jest to związane z analizami statystycznymi. Dane te nie zawierają informacji osobowych i po ich wykorzystaniu są niszczone.